”Vi behöver kristendomen”

Gensvar Idagsidans artikelserie om ateism har utlöst ett sällan skådat intresse för att diskutera livsfrågor. Inlägg och berättelser har strömmat in via mejl och på svd.se. Här är ett urval, fler
gensvar kommer i morgon.

Under strecket
Publicerad
Annons

Kristendomen har alldeles för liten plats i det svenska samhället och det är min allra innersta önskan att det ska ändras. Kristendomen har inspirerat otaliga människor genom århundradets lopp på de allra mest fantastiska sätt.
Medborgarrättskämpar som har gått i bräschen för samhälleliga rättigheter har ofta varit djupt troende kristna människor. Kristendomen har gett styrka åt otaliga människor som har missbruksproblem av olika slag så att de kunnat ta tag i sina liv. Den har gett tröst åt otaliga människor som känner sig ensamma och övergivna. Den har inspirerat åtskilliga människor att göra goda gärningar.
Kristendomens största bud är att ”älska sin nästa så som sig själv”. Vi kan aldrig få nog av kärlek i vårt samhälle. Därför hoppas (och tror) jag att kristendomen kommer att få en större del i vårt samhälle i framtiden. Vi behöver kristendomens människokärlek och omtanke.
Andreas Fajerson

Min tro är på livet, människorna, kärleken och vetenskapen. Katastrofen den 11/9 2001 var nog den händelse som bidrog till att jag började ta avstånd från religioner. I dag kan jag önska att alla religioner kunde förbjudas och att de endast får utövas i hemmen tills de om 2000-3000 år försvinner helt.
I mina ögon verkar det som att religionerna tagit patent på andligheten. Det går att känna andlighet utan religionens inblandning.
Att jag blivit så radikal har naturligtvis en större orsak. Efter att jag har varit med i kyrkans värld som kyrkorådets ordförande och kyrkvärd lämnade jag Svenska kyrkan för ett år sedan på grund av de erfarenheter den gav mig. Jag har inget behov av att dölja mig bakom någon religion för att utöva min tro på livet, människorna, kärleken och vetenskapen.
Eva Barnekow

Annons

Inlägget från ansvarig för Humanisternas ungdomsverksamhet är frapperande. De flesta forskare, såsom undertecknad, har en mycket mer nyanserad syn på vetenskapen, dess möjligheter, begränsningar och allmängiltighet. De ser vetenskap som en samling metoder och fakta för att beskriva samband mellan observerbara storheter i naturen och förklara och förutsäga företeelser i naturen.
Detta är ett intressant och tillfredsställande arbete men det är ingen religion eller livsåskådning och är i sig inget argument mot gudstro. Observera att man inte heller kan komma fram till några etiska eller moraliska ställningstaganden enbart genom vetenskapliga experiment eller beräkningar. En helt ateistiskt värld skulle dessutom vara en fattigare värd. Hur skulle de doriska templen, gotiska katedralerna, Bachs Matteuspassion, Illiaden och Dostojevskijs romaner etc ha tillkommit utan någon gudstro?
Däremot vänder sig alla vetenskapsmän och -kvinnor mot att religiösa aktivister vill förklara väl förstådda vetenskapliga problem, såsom evolutionen, genom ingripande från högre makter som kreationisterna gör, och mot helt orimliga metoder som till exempel homeopati.
Sten Sarman

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons