Annons

Vi behöver inte strängare regler för vindkraft

Under strecket
Publicerad

Ett antal lokala miljö- och kulturföreningar hävdar i artikeln ”Boende får betala ett högt pris” på Brännpunkt 6/9 att lagstiftningen ger ett otillräckligt skydd för närboende till vindkraftverk. Markägarna får bara ett arrende men måste tåla buller och andra störningar.

Det ligger ett missförstånd i föreningarnas argumentation om det juridiska systemet för vindkraft. Den svenska lagstiftningen lägger ett tungt ansvar på verksamhetsutövaren – vindkraftbolaget. Det är denne som ska bevisa att verksamheten inte är farlig för omgivningen och som ska ta fram utredningar om konsekvenserna av verksamheten för miljön och närboende. En noggrann prövning av materialet görs av kompetenta myndigheter och domstolar. Är man osäker på miljö- och hälsoeffekterna så får inte verksamheten tillstånd.

Annons
Annons
Annons