Annons

”Vi behöver förändra synen på chefsrollen”

Johan Alvehus.
Johan Alvehus. Foto: Sara Norberg/Lunds universitet­
Publicerad

Den 3 oktober svarar Lilian Klasson, styrelseordförande för Sveriges Managementkonsulter (SMK), på min debattartikel i vilken jag framfört kritik mot managementkonsulters verksamhet. Jag välkomnar en debatt kring detta ämne, då det är en viktig fråga, inte minst när det gäller synen på hur offentlig sektor ska styras och hur offentliga medel ska förvaltas.

Den kritik som Klasson för fram emot mitt argument baseras huvudsakligen på en påstådd okunskap å min sida. Klasson hävdar också att mina påståenden ”saknar belägg”, men påvisar inte att så är fallet. Denna ”okunskap” och brist på belägg delar jag i så fall med ett omfattande internationellt forskningsfält som under de senaste cirka 30 åren intresserat sig för hur managementkonsultation fungerar. Annorlunda uttryckt: För den som intresserar sig för organisationsforskning istället för popmanagement är mitt budskap inga nyheter. Vad som däremot saknar belägg är många av de modeller och metoder som managementkonsulter använder sig av – i de fall det inte handlar om snyggt PowerPointförpackade trivialiseringar av insikter som står att finna i grundläggande böcker i organisationsteori.

Annons
Annons
Annons