Annons
X
Annons
X

”Vi behöver fler Uber, inte färre”

Nya och innovativa bolag som Uber och Airbnb retar gall­feber på etablissemanget. Men de är nödvändiga för att sam­hället ska experimentera fram lagar och regler för en ny ekonomisk verklighet, skriver två forskare.

Foto: Junge, Heiko/TT

DEBATT | DELNINGSEKONOMIN

Näringsminister Mikael Damberg (S) gav nyligen Konkurrensverket i uppdrag att granska delningsekonomin. Dessutom meddelade Uber härom veckan att man stänger ned Uber Pop. Introduktionen av ny teknik medför ofta att givna institutionella strukturer ­måste förändras.

Delningsekonomin befinner sig i ett formativt skede. De nya företagen har initierat en experimentell process som leder till konflikter, men som måste ­bejakas för att åstadkomma utveckling.

Även om vi tenderar att ta etablerade lagar och regler för givna är de ytterst en produkt av tekniska och ekonomiska realiteter. Kapitalmarknadsregleringar var möjliga innan pengar blev elektroniska och kunde röra sig runt jorden med ljusets hastighet.

Annons
X

När produktivkrafterna förändras i grunden via ny teknik måste också samhällets institutioner för­ändras i grunden. Innovationer skapar institutionell osäkerhet – de lagar och regler som tidigare tagits för givna börjar ifrågasättas och i vissa fall blir de utdaterade.

Den institutionella osäkerheten kan bara hanteras genom experiment. Då ingen på förhand kan veta vilka lagar och regler som är optimala när en ny teknik introduceras går det bara att nå utveckling genom en process av trial and error.

Tidigare forskning på området visar att nya företag har en avgörande roll att spela i en sådan institutionell sökprocess. Etablerade aktörer har anpassat sin verksamhet efter rådande ordning och har få incitament att initiera de experiment som är nöd­vändiga för att skapa utveckling. Bolag som Uber har därför en viktig roll att fylla i samhällsekonomin.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Varje samhälle som utsätts för snabba teknologiska omvälvningar måste därför klara av att bejaka den experimentprocess som är en del av utveck­lingen. De nya aktörerna är ofta kontroversiella, inte sällan retar de gallfeber på etablissemanget. Politiker riskerar att fastna i ideologiska skyttegravar eller bli alltför influerade av påtryckningar från etablerade aktörer. I konflikten finns emellertid ett frö till utveckling.

  Mot bakgrund av ovanstående vill vi ge följande tre rekommendationer till näringsministern och Konkurrensverket:

  1. Betrakta inte dagens lagar och regler som ett perfekt system, utan som en produkt av historiska realiteter avseende tekniska och ekonomiska för­hållanden.
  2. Bejaka det institutionella experiment som Uber och liknande bolag initierat, bejaka inte Uber eller någon specifik intresseorganisation. Delnings­ekonomins frontfigurer har satt i gång en politisk upptäcktsresa, sökprocessen är helt nödvändig för att skapa utveckling och det största misstaget vore att kväva detta experiment i sin linda.
  3. Sätt efterfrågan i centrum, inte utbudet. Varor och tjänster måste skapas för användare, inte för att gagna en särskild bransch eller de arbetstillfällen som råkar finnas för stunden. Användare är som regel många och dåligt mobiliserade i förhållande till de företag vars verksamhet står och faller med lagstiftningen. Det finns därför en betydande risk att politiker fastnar i utbudssidan, när det enda relevanta i själva verket är vem som tjänar användaren på bästa sätt.

  Uber och Airbnb har fått mycket uppmärksamhet. Vi vill dock understryka att dessa företag inte är isolerade exempel. De är tvärtom början på en större rörelse där individer köper varor och tjänster av varandra i stället för att engagera företag. Delnings­ekonomins företag möjliggör redan i dag allt från hemmamiddagar till boende, hemstädning, krediter och utbyten av enklare tjänster. Ingen talade om Uber i Sverige år 2012. Vilka tjänster är det som ingen talar om år 2016 och som kullkastar etablerade företag, lagar och regler år 2020?

  Det moderna storföretaget med tillhörande anställnings­förhållanden är en relativt ny företeelse i mänsklighetens historia. Det vore naivt att utgå från att vi nått historiens slutpunkt beträffande hur mänskliga utbyten av varor och tjänster skall organiseras. En omvälvning med konsekvenser för arbets­marknaden, skattebasen och stora delar av välfärdsstaten står potentiellt för dörren.

  För att klara en sådan omstöpning krävs institutionella experiment, vilka i sin tur tenderar att startas av nya företag. Därför visar turbulensen i taxibranschen vägen in i framtiden. Vi behöver därför fler företag som Uber, inte färre.

  Christian Sandström

  docent i digitala teknikskiften, verksam vid forsknings­institutet Ratio och Chalmers tekniska högskola

  Christofer Laurell

  ekonomie doktor, verksam vid Stockholms universitet och Volante Research

  Christian Sandström och Christofer Laurell. Foto: Erik Cronberg
  Annons
  Foto: Junge, Heiko/TT Bild 1 av 2

  Christian Sandström och Christofer Laurell.

  Foto: Erik Cronberg Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X