Vi behöver fler som Kamprad, inte färre!

Kritiken mot Ingvar Kamprad bör istället vändas mot den svenska modellen där de framgångsrika tvingats till exil. Istället behöver Sverige bygga upp en blomstrande donationskultur, med USA som förebild, skriver professor Hans Sjögren.

Under strecket
Publicerad

HANS SJÖGREN professor i Ekonomisk historia och institutionell ekonomi, Linköpings universitet, och föreståndare för EHFF, Handelshögskolan i Stockholm.

Foto: SCANPIX
Annons

Kritiken över Ingvar Kamprad och hans imperiebygge vittnar om okunnighet och upprepar ett gammalt förakt för entreprenörer. Kritiken bör istället vändas mot den svenska modell som tvingat framgångsrika familjeföretagare att gå i exil för att säkra arvet. Familjeföretagares uppfattning är att de främst inte ärver utan lånar företaget av sina barn! Även familjen Rausing insåg tidigt att familjeföretaget kring Tetra Pak skulle missgynnas om bolaget låg kvar i Sverige.

Fallet med Kamprad och Rausing pekar på att Sverige måste anpassa sina spelregler till att nya familjedynastier växer fram i Sverige kring banbrytande innovationer sprungna ur avancerad forskning och utveckling. Motkravet är att göra donationer avdragsgilla och på det sättet påverka de privata kapitalisterna att ge tillbaka något av vad de tjänat tack vare sitt fosterland.

Annons
Annons
Annons