Annons
X
Annons
X

Vi behöver få el från fler produktionsslag

Vindskraftparken Lillgrund i Öresund söder om Malmö.

Vindskraftparken Lillgrund i Öresund söder om Malmö. Foto: STIG-ÅKE JÖNSSON/SCANPIX

REPLIK | VINDKRAFT

Dagens investeringar i vindkraft beror helt enkelt på att de bedöms vara lönsamma.
Andres Muld

Kungl. Vetenskapsakademien ägnar sig åt önsketänkande och skönmålning av det som varit när de dömer ut den svenska vindkraftsutbyggnaden. Dessutom blandas klimatmålen samman med målen för förnybar energi, vilket är olyckligt.

Det svenska elsystemet är förvisso till största delen fossilfritt, men med omkring 40 procent el från kärnkraft är det långt ifrån förnybart. Dagens elsystem är dessutom storskaligt, innehåller få produktionsslag och riskerar att bli föråldrat utifrån de globala förväntningarna på hållbarhet och de senaste decenniernas teknikutveckling. För att minska sårbarheten i det svenska energisystemet behövs elproduktion från flera olika energislag.

Själva syftet med det svenska stödet via elcertifikat är att öka andelen förnybar el. Detta marknadsbaserade och teknikneutrala stödsystem har varit på plats i snart tio år. Systemet låter marknaden avgöra vilket förnybart energislag som är mest lönsamt att investera i. Just nu är det vindkraften som byggs ut. Dagens investeringar i vindkraft beror helt enkelt på att de bedöms vara lönsamma.

Annons
X

Elcertifikatsystemet valdes för att hålla kostnaderna nere för svenska konsumenter. Idag kan elkundens bidrag till utbyggnaden av förnybara energikällor uppskattas till knappt 4 öre per kilowattimme. Förra året omsatte elcertifikatsmarknaden som helhet 3,3 miljarder kronor. Där ingår biobränsleanläggningar, småskalig vattenkraft och vindkraft. En uppskattning är att elcertifikatsystemet hittills subventionerat vindkraften med 4 till 6 miljarder kronor.

Sverige ska år 2050 inte ha några nettoutsläpp alls av växthusgaser. Självklart är minskade utsläpp i transportsektorn en av de viktigaste delarna för att vi ska kunna nå det målet. Det sker för närvarande mycket arbete på forskningssidan, inte minst kring olika lösningar baserade på el, och därför krävs långsiktigt hållbar elproduktion.

Styrmedel som det teknikneutrala elcertifikatsystemet kommer på sikt att gynna både svenskt näringsliv och arbetsmarknad så att Sverige hänger med i utvecklingen när det gäller förnybar el. Dessutom ökar vindkraftsutbyggnaden elproduktionen i landet – och ökat utbud brukar leda till lägre priser och inte tvärt om.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ANDRES MULD

  generaldirektör vid Energimyndigheten

  Läs fler repliker på artikeln från Kungl. Vetenskapsakademien:

  Professor Tomas Kåberger: Vårt elsystem är en del av EU

  Svensk Vindenergi: Vindkraft skapar tillväxt och jobb

  Annons
  Annons
  X

  Vindskraftparken Lillgrund i Öresund söder om Malmö.

  Foto: STIG-ÅKE JÖNSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X