Annons
X
Annons
X

Vi behöver en ny partiledare

Det är uppenbart att Kristdemokraterna måste möta väljarna med en ny partiledare inför nästa riksdagsval. Vi vill ha en öppen process fram till nästa riksting i januari, skriver en rad kristdemokrater.

[object Object]
Göran Hägglund Foto: BJÖRN WANHATALO/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | LEDARSTRID

Kristdemokraterna är en omistlig röst i svensk politik. Inget annat parti tar så konsekvent ställning för de små och naturliga gemenskaperna som familjen, för våra barns och ungas uppväxtvillkor, för en bärande etik i samhällsbygget, för ett socialt ansvarskännande, för våra äldres goda villkor, för ett förvaltarskap inte bara om rikets finanser utan också om de naturresurser och den miljö vi fått att förvalta, liksom för ett gott företagsklimat som kan generera välfärd.

Vi är övertygade om att Sverige skulle sakna de värden och värderingar som Kristdemokraterna bygger sin politik på, om olyckan var framme i valet 2014 och partiet hamnade utanför riksdagen.

Men vi kan också se tecknen att en valseger i EU-val och riksdagsval 2014 inte alls är självklar. Opinionsmätningar kommer och går, och på dem ensamma kan man inte bygga en politisk analys och framförhållning. Men de senaste valresultaten talar sitt tydliga språk.

Annons
X

2002 gav riksdagsvalet 9,1 procent, jämfört med 11,8 procent i valet 1998. Också i det efterföljande EU-valet 2004 minskade partiet; en minskning som sedan fortsatte vid nästa EU-val och i riksdagsvalen 2006 och 2010 , när partiet fick 6,6 procent respektive 5,6 procent. KD har i de fem senaste fem valen backat med mellan 15 och 27 procent vid varje val. Partiets nuvarande siffror i opinionsundersökningarna visar att endast en av tre väljare från valet 1998 är kvar.

För att säkerställa att Kristdemokraternas röst inte saknas i riksdag och regering efter 2014 är det enligt vår mening uppenbart att vi bör lära av exemplen från andra partier som förlorade i valet 2010, och som nu kommer att möta väljarna med nya partiledare.

Socialdemokraternas slutna process är ingen väg att följa, medan såväl Centerpartiet som Miljöpartiet lyckades få en tydlighet och en demokratisk förankring, som imponerade, attraherade och visade väg. Vi menar därför att Kristdemokraterna fram till sitt nästa riksting 28 januari, då partiledare ska väljas, bör ha en öppen och genomskinlig valprocess, där flera kandidater får göra turnéer i landet och presentera sig och sin politiska vilja för såväl lokalavdelningar som medierna.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den tid är sedan länge förbi då Henry Ford kunde säga: ”Du kan välja en Ford i vilken färg du vill, bara den är svart.”

  MALIN APPELGREN

  kommunalråd, Solna

  AMANDA AGESTAV

  fd riksdagsledamot, Västerås

  MAGDA AYOUB

  fd riksdagsledamot, Stockholm

  HARALD BERGSTRÖM

  fd riksdagsledamot, Alvesta

  ANDREAS CARLSON

  riksdagsledamot, Mullsjö

  KJELL ELDENSJÖ

  fd riksdagsledamot, Stockholm

  ANNELIE ENOCHSON

  riksdagsledamot, Göteborg

  LEIF HALLBERG

  partistyrelsen och seniorförbundets ordf.

  EVA JOHNSSON

  fd riksdagsledamot, Växjö

  ALWA LARSSON

  fd riksdagsledamot, Höör

  TORSTEN LARSSON

  fd kommunstyrelsens ordförande, Vansbro

  ANNA-KARIN KLOMP

  partistyrelsen, Uppsala

  JESSICA NYBERG

  kommunalråd, Lidingö

  MIKAEL OSCARSSON

  riksdagsledamot, Uppsala

  TUVE SKÅNBERG

  riksdagsledamot, Skillinge

  LARS SVENSK

  fd riksdagsledamot, Söderfors

  ROLAND UTBULT

  riksdagsledamot, Uddevalla

  ERLING WÄLIVAARA

  fd riksdagsledamot, Luleå

  ROLF ÅBJÖRNSSON

  fd riksdagsledamot, Stockholm

  Annons
  Annons
  X

  Göran Hägglund

  Foto: BJÖRN WANHATALO/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X