Vi behöver bryta det permanenta utanförskapet

En struktur växer nu fram av hög ungdomsarbetslöshet kombinerat med att en grupp lever i permanent långtidsarbetslöshet. Lösningen stavas utbildning och ökade möjligheter att få fäste på arbetsmarknaden, skriver Karin Wanngård (S).

Under strecket
Publicerad
Stockholm har en stark sysselsättningstakt, men samtidigt ser vi oroande tendenser när det gäller arbetslösheten, skriver Karin Wanngård (S).

Stockholm har en stark sysselsättningstakt, men samtidigt ser vi oroande tendenser när det gäller arbetslösheten, skriver Karin Wanngård (S).

Foto: YVONNE ÅSELL
Annons

Historien om det moderna Sveriges framväxt har i mångt och mycket varit en berättelse om den politiska tron på att investeringar i kunskap och utbildning bygger vårt samhälle starkt, oavsett vilka förändringar som sker i vår omvärld. Från bondesamhälle till industrination, från industrination till kunskapssamhälle. Det har krävt en förståelse från politiken att det alltid finns möjligheter i förändringar snarare än enbart negativa hot. Jag är dock djupt oroad över framväxten av en ny struktur som bryter mot detta mönster, och som den förda politiken inte visat sig förmögen att kunna hantera: en hög ungdomsarbetslöshet kombinerat med en grupp människor som i dag befinner sig i vad som kan kallas permanent långtidsarbetslöshet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons