Annons

”Vi är ute och diskuterar yrkesetik”

Gert Lundstedt, ordförande Journalistförbundets yrkesetiska nämnd.
Gert Lundstedt, ordförande Journalistförbundets yrkesetiska nämnd.

Med anledning av Pamina Falcks gästinlägg ”Granskaren mer okänd än en sumprunkare” har följande replik inkommit från Yrkesetiska nämnden. Falck svarar.

Under strecket
Publicerad

Etiken inom journalistiken är viktig och central i flera avseenden, vilket vi glädjande kan se att Pamina Falck lyfter i sitt gästinlägg. Däremot håller vi inte med om att Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, Yen, saknar vilja, ambitioner och verksamhet. 

Precis som det beskrivs i artikeln har Journalistförbundets yrkesetiska nämnd två huvudsakliga uppdrag. Att behandla och fatta beslut kring anmälningar om överträdelser av de yrkesetiska reglerna inom journalistiken, och att bedriva och stimulera en yrkesetisk debatt. I likhet med Pamina Falck anser vi i Yen att vår rådgivande och utbildande verksamhet är den centralare delen av de två.

Annons
Annons
Annons