Annons

Erik Wallrup:Vi är inte klara med Nietzsche på länge än

KRAFTMÄTNING. Det finns över 20 000 volymer om Friedrich Nietzsche. Två svenska Nietzschekännare har i höst bidragit med böcker som visar att filosofen fortfarande ­låter sig läsas som både protofascist och frihetsapostel.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Det går inte att sluta fascineras över hur radikalt olika böcker om Nietzsche kan bli. Han kan framställas som Hitlers profet, men också som frihetsapostel. Ett tag beskrevs både hans liv och gärning som litterära skapelser, sedan var det fysiologin som stod i centrum. Själv har jag framställt honom som en lyssnandets tänkare, men jag blev nyligen inte ett dugg förvånad över att läsa en essä om honom som synens filosof. Så går det om man som Nietzsche gör motsägelsefullheten till tankefigur.

Något som överraskar är däremot den produktion av Nietzscheböcker som pågår också i Sverige. Antalet titlar i den internationella Nietzschelitteraturen överskrider 20000, men likafullt är det något speciellt när nu två svenska bidrag kommer ut samtidigt – David Brolins digra Friedrich Nietzsche. Liv, filosofi, politik (Häften för kritiska studier, 352 s) och Fredrika Spindlers dansanta Nietzsche. Kropp, konst, kunskap (Glänta Produktion, 182 s). De är inte ensamma om att bedriva svensk Nietzscheforskning. Studier har publicerats om experiment, kunskapssyn, kreativitet och pessimism i hans tänkande. Idéhistorikern Thomas H Brobjer har gått igenom Nietzsches privata bibliotek, granskat understrykningar och marginalanteckningar, och han är i färd med att beskriva den unge Nietzsches tankevärld.

Annons
Annons
Annons