Annons

Vi är inte emot alla korta anställningar

Publicerad

Till skillnad från vad företrädare för Svenskt Näringsliv tycks tro (14/2) så är vi från Handels inte alls emot alla former av visstidsanställningar. Vi tycker inte att det är något konstigt att man tar in tillfällig personal när någon blir sjuk eller att det behövs mer personal i en skidort under vinterhalvåret. Det vi vänder oss emot är hur arbetsgivare allt mer missbrukar visstidsanställningar för att öka sin flexibilitet på bekostnad av de anställdas trygghet. Införandet av allmän visstid har för oss inom handeln inneburit att den typ av visstidsanställningar som leder till fasta jobb, som provanställningar och vikariat, har trängts undan till förmån för timvikariat och andra lösa anställningsformer.

I Handels medlemsundersökningar ställdes 2012 frågan ”Hur länge har du varit tidsbegränsat anställd i ditt yrkesliv? och Hos din nuvarande arbetsgivare?” Svaret på den första frågan var att hela 34 procent hade varit det i mer än fyra år, och på den andra att 13 procent hade varit det mer än fyra år hos sin nuvarande arbetsgivare. Det kan inte vara rimligt att unga vuxna ska behöva gå i flera år och vänta på att de ska få en fast anställning så att de kan börja planera sina liv. Det skapar otrygghet, arbetsmiljöproblem och ökade sjukskrivningstal. Därför bör anställningsformen allmän visstid avskaffas så fort som möjligt.

Annons
Annons
Annons