”Man måste bara tro att det här ska gå bra”

Vi måste lösa natur- och klimatkris samtidigt, menar Anne Sverdrup-Thygeson.
Vi måste lösa natur- och klimatkris samtidigt, menar Anne Sverdrup-Thygeson. Foto: Staffan Löwstedt

Bevarandebiologen Anne Sverdrup-Thygeson vill öka kunskapen om att människans existens är beroende av de andra tio miljoner arterna på jorden – och varför man inte ska öppna en fjärilsbar.

Under strecket
Publicerad
Skogen rymmer en rik biologisk mångfald – om döda träd får vara kvar. Av de rödlistade skogslevande arterna i Sverige är cirka 40 procent beroende av död ved.

Skogen rymmer en rik biologisk mångfald – om döda träd får vara kvar. Av de rödlistade skogslevande arterna i Sverige är cirka 40 procent beroende av död ved.

Foto: Lars Pehrson
Inte så känd bland britter.

Inte så känd bland britter.

Foto: TT
Anne Sverdrup-Thygeson tror att det i synnerhet under det år som gått varit betydelsefullt för människor att komma ut i naturen, att känna att man är en del av något större.

Anne Sverdrup-Thygeson tror att det i synnerhet under det år som gått varit betydelsefullt för människor att komma ut i naturen, att känna att man är en del av något större.

Foto: Adam Wrafter
Veronikanätfjäril och kronärtsblåvinge befaras vara nationellt utdöda. Bilder från verket Die Gross-Schmetterlinge der Erde av Adalbert Seitz.

Veronikanätfjäril och kronärtsblåvinge befaras vara nationellt utdöda. Bilder från verket Die Gross-Schmetterlinge der Erde av Adalbert Seitz.

Foto:
Anne Sverdrup-Thygeson i Fjärilshuset i Stockholm 2019. Två år efter sitt internationella genombrott är professorn aktuell med boken ”På naturens axlar – hur tio miljoner arter räddar dit liv”.

Anne Sverdrup-Thygeson i Fjärilshuset i Stockholm 2019. Två år efter sitt internationella genombrott är professorn aktuell med boken ”På naturens axlar – hur tio miljoner arter räddar dit liv”.

Foto: Staffan Löwstedt
Annons

Vi befinner oss i en ny massutrotning av arter. Upp till en miljon arter hotas av utrotning på grund av mänskliga aktiviteter, enligt rapporten från IPBES, FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, som kom 2019.

Så nedslående skulle Anne Sverdrup-Thygeson aldrig inleda en text. Som professor i bevarande­biologi har hon djupare insikter än de flesta i vilka förödande konsekvenser utarmningen av den biologiska mångfalden kan få på vår ekonomi, matförsörjning, hälsa och livskvalitet. Men istället för att fokusera på hoten har hon valt att skriva populärvetenskapliga böcker där hon med gott humör och mycket humor beskriver varför vi människor är helt beroende av de andra tio miljoner arterna på vår jord.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons