Annons
X
Annons
X

”Vi anslöt oss till det här efter kriget”

Alltför stort fokus i svensk migrationsdebatt ligger på de asylsökande, menar Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.– Det här är människor som har flytt undan krig, förföljelse, tortyr, omänsklig behandling. De har enligt alla statsrättsliga och konventionsrättsliga bedömningar rätt till skydd, säger han.

[object Object]
Anders Danielsson är generaldirektör för Migrationsverket. Här fotograferade på Migrationsverket vid Jägersro i Malmö. Foto: DANIEL NILSSON

Innanför entrén på Migrationsverkets kontor i Malmö väntar dryga hundratalet personer på sin tur. Normalt brukar här vara tre gånger så många och det är svårt att se hur det inte skulle bli stökigt.

Men dagen är lugn. Inte för att bara två dygn återstår till julafton, utan på grund av årstiden. När det kallnar ute blir det svårare för människor på flykt att ta sig över Medelhavet, den i dag största vägen in till Europa.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Väl i Sverige vänder sig hälften av alla asylsökande till just Malmökontoret.

  Annons
  X

  Det här är människor som har flytt undan krig, förföljelse, tortyr, omänsklig behandling. De har enligt alla statsrättsliga och konventionsrättsliga bedömningar rätt till skydd.
  Anders Danielsson

  Generaldirektör Anders Danielsson är påtagligt stolt över både lokaler och verksamhet. Även staden uppskattar han:

  – I Malmö ser du folk från andra länder i city. Det gör du inte i Stockholm på samma sätt, säger han.

  Det senaste halvåret har migrationspolitiken klättrat raskt på dagordningen. Anders Danielsson konstaterar att tonläget förändrats efter valet. Länge, menar han, hördes bara två sidor: de som menar att vi har ”massinvandring” och de som tycker att vi bör öppna våra gränser helt.

  – Däremellan var det tyst, säger han och poängterar att han tycker det är ”jättebra” att debatten kommer upp.

  **Sett ur hans perspektiv **är okunskapen generellt sett alltför stor när migrationsfrågan diskuteras.

  – Nu kan vi bli den expertmyndighet vi ska vara; vi kan förklara och leverera fakta.

  Vad är då viktigast att reda ut?

  Ett är det ensidiga fokus vi har på asylsökande.

  – Man pratar väldigt lite om den reglerade invandringen, konstaterar Anders Danielsson.

  I fjol avgjorde Migrationsverket omkring 270 000 ärenden. Av dem var knappt vart femte – omkring 50 000 – ett asylärende. När året summerades hade omkring 25 000 asylsökande beviljats uppehållstillstånd.

  – Det här är människor som har flytt undan krig, förföljelse, tortyr, omänsklig behandling. De har enligt alla statsrättsliga och konventionsrättsliga bedömningar rätt till skydd.

  Övriga kommer till Sverige för att exempelvis studera, arbeta eller för att de har annan anknytning till landet. Totalsiffran för antalet uppehållstillstånd landade i fjol på 116 000.

  De senaste åren har antalet asylsökande ökat. 2015 väntas siffran stiga till 95 000. Anders Danielsson uppskattar inte att rådande debatt uppkommit ”i ljuset av att vi har många asylsökande”.

  – Tonläget var ett annat när vi hade 10 000 och 20 000 asylsökande. Då undrar jag – rent mänskligt – gäller inte de förpliktelser vi åtagit oss bara för att de asylsökande blir fler?

  **Han påminner om **att asylrätten är en mänsklig fri- och rättighet som står inskriven i Genèvekonventionen.

  – Det är inget vi kommit på över en valnatt. Vi anslöt oss till det här efter kriget. Det är tunga dokument som inte ska vara föremål för politiska godtycken. Det ska vara hållbart över tid, säger han.

  Ett annat missförstånd är att Sverige skulle vara mer ”generöst” än andra länder. Anders Danielsson påpekar att Migrationsverket enkom är uttolkare av lagen. Och Sverige har inte högre grad av bifall än andra länder, bara fler sökande, påminner han.

  Här handlar det till stor del om signalpolitik:

  – Jag tror att politikernas signaler är en av de mest bidragande orsakerna till att människor främst väljer att söka sig till Sverige och Tyskland inom EU. Här finns en förutsägbarhet i prövningen och en förutsägbarhet i uttolkandet.

  – Om du däremot vet att du i ett annat land inte får återförenas med din familj, att du inte får permanent uppehållstillstånd, inte får en bra mottagning – jamen … folk är inte dumma.

  Kristdemokraterna föreslog häromveckan att den som beviljas asyl i Sverige i första hand bör få tillfälliga uppehållstillstånd om tre år i stället för permanenta.

  Anders Danielsson kan i sitt ämbete inte recensera enskilda partier, men instämmer i tidigare uttalanden från anställda vid Migrationsverket som framhållit vikten av trygghet för den som ska integrera sig.

  Han säger också att den som lägger ett förslag ”måste ha konsekvenserna klara för sig”. I praktiken kommer handläggningstider i olika omgångar att leda till att den asylsökande snarare har befunnit sig i Sverige i fem år än tre, då ett eventuellt avslag ska omprövas.

  – Jag gör ingen värdering. Men fem år är lång tid i en människas liv, det hinner hända massor. Barnen rotar sig, lär sig svenska.

  Anders Danielsson tror att vi fram till valet kommer att få se åtskilliga fler förslag liknande KD:s.

  Inte heller han är nöjd med den snäva fördelningen av mottagandet som råder både inom EU och Sverige. Om jämförelsen med övriga Europa säger han:

  – Just nu prövas Sverige. Ska Sverige ändra sin politik för att andra inte lever upp till sina åtaganden?

  Han menar att han inte kräver att någon ska ”gilla svensk asylpolitik”. Men att alla måste acceptera det som gäller:

  – Jag gillade inte att vi skulle byta från vänster- till högertrafik 1967. Men jag måste förhålla mig till det – nu kör vi på höger sida.

  Anders Danielsson påminner om fördelarna med migrationen till Sverige. Centralt är att vi behöver hjälp av människor från andra länder för att klara en åldrande befolkning.

  Dessutom:

  – Jag tror att på sikt skulle migration kanske innebära att vi människor slutar slå ihjäl varandra. Den kan leda till en ökad förståelse för olika kulturer, religioner, språk, etniciteter.

  – Kanske blir vi mer öppna och mer toleranta.

  Annons
  Annons
  X

  Anders Danielsson är generaldirektör för Migrationsverket. Här fotograferade på Migrationsverket vid Jägersro i Malmö.

  Foto: DANIEL NILSSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X