”Vettlöst att lärare betygsätter egna elever”

Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl.
Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl. Foto: Karim Merie, Karl Gabor

Skolan behöver mer New Public Management, ­inte mindre. Men för att det ska fungera bra även i Sverige krävs bättre information. Ett grundproblem är att varken betyg eller provresul­tat är jämförbara mellan olika kommuner och skolor, skriver forskarna Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sveriges utbildningsväsende befinner sig i kris. Enligt OECD:s Pisaundersökningar har svenska elever sämre resultatutveckling än eleverna i alla andra deltagande länder. När det gäller att komma i tid till lektionerna är svenska ungdomar sämst i hela OECD. Skräckexempel, som från Ross Tensta gymnasium, visar på kaosartade situationer där ­lärarna förlorat kontrollen.

Vad gör då regeringen? Så här långt knappt någon­ting, tyvärr. Man har tillsatt en Skolkommission, som förhoppningsvis kommer att presentera verksamma och vetenskapligt underbyggda förslag. Hittills har den dock mest uppmärksammats för att regeringens direktiv felaktigt anger att skolans likvärdighet har försämrats.

Annons
Annons
Annons