Vettlöst att avbryta förvaringsarbetet

Under strecket
Publicerad
Annons

Replik | Kärnavfall
På Brännpunkt den 20 juli framför Nils Axel Mörner kritik mot den metod att förvara kärnavfall som praktiskt taget alla länder i hela världen och de flesta vetenskapsmän ställer sig bakom: förvaring djupt nere i berggrunden.
Det var i mitten av 1970-talet som det svenska kärnavfallsprogrammet kom igång med full kraft. Den då heta kärnkraftsdebatten och därpå följande ny lagstiftning drev på utvecklingen. Resultat och planer har regelbundet redovisats till myndigheterna och regeringen och utsatts för ingående granskning av oberoende expertis. Det finns således en god grund att gå vidare.
Att det kan bli stora jordbävningar i samband med nästa istid är väl känt och i våra säkerhetsanalyser tas detta med i beräkningen. Förvaret kan utformas och förläggas med respektavstånd till svaghetszonerna i berget där rörelser väntas ske - berget liksom annat i naturen följer minsta motståndets lag. Effekterna av ett skalv är störst vid markytan och minskar på djupet, något som direkt talar emot
hans eget koncept. Djupt nere i berget är det lättare att skydda avfallskapslarna vid skalven.
Den av Mörner förordade förvaringen i öppna bergförvar uppfyller inte elementära krav på säkerhet. Hans argument och underlag om jordbävningar i samband med en istid har granskats av olika experter och underlaget håller inte måttet ur vetenskaplig synpunkt. Mörner har ju i andra sammanhang (angående Mörners ”slagruteforskning” se boken ”Högskolans lågvattenmärken”) visat prov på bristande vetenskaplighet och brist på kritisk granskning och tycks hemfalla till samma tendenser inom sin jordbävningsforskning.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons