Annons

Vetenskaplig klimatskandal

Under strecket
Publicerad

Den ”normala växthuseffekten” på energibalansen mellan inkommande solstrålning och utgående värmestrålning från vår jord domineras av bidrag från vattenånga och moln och är av storleksordningen 30 grader.
Vattenångans koncentration nära jordytan är genomsnittligt 100 gånger större än koldioxidens (cirka 3 procent, jämfört med 0,03 procent) och dess växthuseffekt anses vara 200 gånger större.
Klimatet är i ständig förändring via kosmologiska och lokala fenomen (planetbanor, solinstrålning, vulkanutbrott etc.) och det lär ha varit cirka tio istider den senaste årmiljonen, d v s en vart 100 000:e år.
En värmeperiod under åren 800-1300 möjliggjorde bl a vikingars jordbruk på Grönland och stimulerade ett blomstrande kulturliv i mer utvecklade regioner. Man fick senare genomlida en plågsam köldperiod mellan åren 1400-1850.

Politikernas rådgivande FN-organ i klimatfrågor (IPCC) står för den bild vi får i medierna (”forskarna är överens ”). Jag tror inte läsarna är medvetna om att IPCC ignorerar vattenånga
som en växthusgas, avvisar alla modeller utom sina egna, och förnekar motstridiga observationer som vikingarnas värmeperiod och lilla istiden.
Det hela är en djup vetenskaplig skandal.
Vad vi bör göra är att, liksom de andra organismer som överlevt de senaste istiderna, anpassa oss till ett klimat som fortsatt kommer att variera. Ett mer effektiviserat energiutnyttjande bör prioriteras, eftersom detta tillför värde i sig.

Annons
Annons
Annons