Vetenskapen är överens om växthusteorin

Under strecket
Publicerad
Annons

FN:s klimatpanel IPCC, alla stora vetenskapliga akademier och den vetenskapliga litteraturen är överens, de pågående klimatförändringarna orsakas till största del av människan och klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot människor, samhällen och miljö.

Ingemar Nordin (10/11) försöker ge en bild av att IPCC:s vetenskapliga trovärdighet är tveksam och att IPCC är korrumperad. Detta skulle bero på att IPCC utan hänsyn till vad forskningen säger bestämt sig för vad man ska skriva då de även har till uppgift att föreslå åtgärder för att lindra och hindra effekterna. Tyvärr ges inga relevanta exempel i artikeln, istället resoneras det fritt om hur det på kort tid kan bli både kallare och varmare och hur istäcket från år till år kan både öka och minska. Detta är naturligtvis inget som IPCC uttalat sig emot, eftersom det är de längre trenderna man följer för att se hur klimatet förändras. Att Ingemar Nordin och även Jonny Fagerström (10/11) båda tar upp korta variationer som indicier på att IPCC skulle ha missförstått klimatfrågan visar att det är de själva som missförstått forskningen.

Annons
Annons
Annons