X
Annons
X

Vet du vilka register du är med i?

SPAR , Statens personadressregister – Alla som är folkbokförda i Sverige finns listade i Spar med namn, personnummer, folkbokföringsadress och make/vårdnadshavare. Uppgifterna är offentliga om man inte har skyddade personuppgifter. Drivs av företaget Infodata.
SPAR , Statens personadressregister – Alla som är folkbokförda i Sverige finns listade i Spar med namn, personnummer, folkbokföringsadress och make/vårdnadshavare. Uppgifterna är offentliga om man inte har skyddade personuppgifter. Drivs av företaget Infodata.

SPAR , Statens personadressregister – Alla som är folkbokförda i Sverige finns listade i Spar med namn, personnummer, folkbokföringsadress och make/vårdnadshavare. Uppgifterna är offentliga om man inte har skyddade personuppgifter. Drivs av företaget Infodata.

Bild 1 av 20

Cancerregistret – Alla personer som har fått en ­konstaterad tumörsjukdom från 1958 och framåt omfattas. Hanteras av Socialstyrelsen.

Foto: SCANPIX Bild 2 av 20

Patientregistret – Socialstyrelsens register över alla som har varit inskrivna på sjukhus från och med 1964 för kroppsvård och från och med 1973 för psykiatrisk vård. Registret ­används för forskning och statistik.

Foto: SCANPIX Bild 3 av 20

AIS, Arbetsförmedlingens info-system – Här finns uppgifter om landets alla arbetslösa. Bland annat ­registreras deras funktionshinder, läkarintyg, sociala och ekono­miska förhållanden och slutsatser av utredningssamtal.

Foto: SCANPIX Bild 4 av 20

Medicinskt födelseregister –Omfattar samtliga förlossningar från och med 1973. Hanteras av Socialstyrelsen.

Foto: SCANPIX Bild 5 av 20

Kriminalvårdsregistret – Den som dömts till fängelse, skyddstillsyn eller samhällstjänst finns här. Uppgifterna gallras ­efter tio år.

Foto: SCANPIX Bild 6 av 20

Kåpanregistret – Statens pensionsverks register över personer som är eller har ­varit statligt anställda.

Foto: SCANPIX Bild 7 av 20

Premiepensionssystemet – Innehåller uppgifter om fondval för dem som omfattas av premiepensionsregistret.

Foto: SCANPIX Bild 8 av 20

Receptregistret – Apoteket får spara information om recept som har expedierats ut under högst tre månader. Recept kan sparas längre för personer som samtycker till det.

Foto: SCANPIX Bild 9 av 20

Svenska kyrkans databas – Innehåller uppgifter om samtliga medlemmar och vissa uppgifter om deras anhöriga. Därutöver har församlingarna egna register och ministerialböcker med uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Foto: JUREK HOLZER Bild 10 av 20

Radiotjänst-registret – 3,4 miljoner tv-avgiftsbetalare finns registrerade. Dessutom samkörs databasen med Statens personadressregister (Spar) för att hitta folk som flyttat. Det ­registret får sparas i högst tre ­månader.

Foto: SCANPIX Bild 11 av 20

Studiestödets informationssystem – Om du har studielån finns du ­registrerad här. Uppgifterna gäller inte bara dina studier utan handlar även om ifall du exempelvis har barn eller sjukersättning.

Bild 12 av 20

Elevregistret – Skolverkets register över elever som gått ut grundskolan (100 000/år), går i gymnasieskolan (300 000/år), som gått ut gymnasieskolan (75 000/år), komvux­elever (200 000/år) och SFI-elever (65 000).

Foto: INGVAR KARMHED Bild 13 av 20

Körkortsregistret – Omfattar 5,8 miljoner körkorts­innehavare. Flera företag har tillgång till registret. Här registreras även uppgifter om passage av ­betalningsstation i städer med trängselskatt, men de uppgifterna lämnas inte ut.

Foto: VÄGVERKET Bild 14 av 20

Eniro för register som ligger till grund för telefonkatalogen. ­Företaget säljer också uppgifter ur sin databas till andra företag som ägnar sig åt att skicka adresserad reklam med posten.

Foto: SCANPIX Bild 15 av 20

Nationell betygdatabas – Över 90 procent av slutbetygen för varje årskull gymnasieelever registreras. Uppgifterna används för antagning till universitet och drivs av Verket för högskole­service.

Foto: SCANPIX Bild 16 av 20

AAA Soliditet AB – Ett av runt 15 företag som har ­tillstånd att bedriva kreditupplysning. Här finns bland annat dina inkomstuppgifter. Vem som helst kan begära ut dem, men tjänsten kostar pengar.

Foto: SCANPIX Bild 17 av 20

Biodlarregistret –Länsstyrelsen i varje län runt om i landet för register över de ­biodlare som finns.

Bild 18 av 20

ISA, Register för arbetsskador - Den som råkat ut för en arbetsskada efter 1979 och anmält det finns här. Isa användas för förebyggande åtgärder och som ­underlag för arbetsskadestatistik

Foto: SCANPIX Bild 19 av 20

Värdepapperscentralen –  De flesta aktier och räntebärande värdepapper som handlas på de svenska finansmarknaderna ­bokförs. Frågor om kontohavare besvaras inte av sekretesskäl

Foto: SCANPIX Bild 20 av 20
Annons
X
Annons
X
Annons
X