X
Annons
X

Verkställighetsstopp till hela Irak behövs

Yazidiska flyktingar sydväst om provinsen Dohuk i Irak.
Yazidiska flyktingar sydväst om provinsen Dohuk i Irak. Foto: YOUSSEF BOUDLAL/REUTERS

**I en replik **på min artikel på Brännpunkt beträffande utvisningar av folkmordsdrabbade yazidier och assyrier svarar Migrationsverkets biträdande rättschef Carl Bexelius (22/9): ”Mot bakgrund av den stora gruppen internflyktingar i Irak och därmed det ökade trycket på myndigheterna i de kurdiska delarna av Irak skickas idag inga religiösa minoriteter till detta område utan den absoluta majoriteten av dessa personer beviljas skydd i Sverige.” Samtidigt skriver Bexelius: ”Det är dessutom viktigt att klargöra att inga religiösa minoriteter i dagsläget skickas tillbaka till de områden i norra Irak som Xoncha Nouri refererar till. Uppgifterna Nouri hänvisar till är således felaktiga.”

Att Migrationsverket visar på förståelse vad gäller de enorma påfrestningar som KRG befinner sig under på grund av flyktingströmmarna välkomnas naturligtvis och att den absoluta majoriteten av de asylsökande beviljas skydd är givetvis glädjande. Däremot kvarstår frågor: menar Bexelius att den minoritet av yazidier och assyrier, de enskilda fallen som får avslag, inte skickas till de kurdiska provinserna i norra Irak? Om de inte utvisas dit och inte heller till övriga delar av norra Irak, var hamnar de?

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X