Verklighet eller försköning? SvD granskar några påståenden

På hemsidan om Stockholm miljöhuvudstad 2010 beskrivs miljöarbetet i Stockholm för att locka utländska tjänstemän till studiebesök. SvD har granskat några av påståendena.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

”Cykelplanen omfattar nya cykelbanor, förbättringar av befintligt cykelnätverk, trafikljus, cykelparkering etc”

I verkligheten: Cykelplanen är från 2006 och håller inte längre med tanke på de senaste årens snabba ökning av cyklandet. Nu är trafikkontoret ombedda av politikerna att föreslå riktlinjer för en ny cykelplan.

Annons
Annons
Annons