Verk av Warhol försvann

Under strecket
Publicerad
Annons

Riksrevisionen kritiserar Moderna museet för bristande hantering av samlingarna. Vid en kontroll uppdagades det att Andy Warhols litografi Jade white butterfly är försvunnen. Verket ingår i konstboken 1 cent for life, som museet har två exemplar av. Av de 100 stickprov som Riksrevisionen gjorde visade det sig att 12 verk inte fanns på den plats som angavs i registret, men alla utom ett lokaliserades snabbt.

Annons
Annons
Annons