Annons
Recension

AeneidenVergilius verk väcker sinnena

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

I litteraturen upptar romaren Vergilius, i egenskap av klassiker, en nästan orimligt stor plats. Han går inte att tänka bort. Och tolkningen av hans verk har genom den så kallade civilisationsprocessen omväxlande varit politisk, moralistisk, romantiserande. Men vad ska vi med våra klassiker till? Vem utnämner en klassiker, och på vilka grunder? Varje gång man konfronterar ett verk som gör anspråk på epitetet klassiker bör sådana frågor hållas aktuella.

Att begapa tempelruiner kring Medelhavet ger förvisso en känsla av det antika Roms storhet, men det är längs gränderna i Ostia och Pompeji man kommer antiken närmast, bland bakugnar, badinrättningar och bordellklotter. Det är där, och i den rika latinska litteraturen, man lär känna de människor som levde i Romarriket – detta brutala imperium med oanständiga maktanspråk på territorier, naturtillgångar och människors frihet. Gunnar Ekelöf skrev en gång: ”Antiken, i varje fall den romerska, var ju en tid som politiskt och mänskligt står oss så nära att vi på något sätt borde legitimera den, söka ett omedelbarare förhållande till den.” En väg att gå kan vara litteraturen.

Annons
Annons
Annons