Annons
X
Annons
X

”Venezuela skulle inte få köpa vapen av Sverige idag”

Venezuela skulle med största sannolikhet inte får köpa vapen från Sverige om de ansökte om det idag.

Jan-Erik Lövgren, ställföreträdande generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter, ISP, ser på det som hänt som mycket allvarligt.

Foto: SCANPIX, ISP

LÄS MER

Om Venezuela skulle ansöka om att få köpa Svenska vapen i dag skulle de med stor sannolikhet få avslag. Samma sak gäller om de skulle vilja köpa reservdelar till vapen som tidigare levererats från Sverige.

Det menar ISP, den förvaltningsmyndighet som kontrollerar Sveriges export av krigsmateriel och andra strategiska produkter.

Den senaste leveransen till Venezuela skedde 2006 men då fanns inte uppgifterna om att vapen spridits vidare till Colombia, menar Jan-Erik Lövgren.

Annons
X

– Tillståndet som gavs då handlar om följdleveranser av ammunition. Riktlinjerna för vapenexport säger att Sverige åtar sig att tillhandahålla följdleveranser av ammunition efter att vi levererat ett vapensystem.

Men idag skulle ISP alltså göra en annan bedömning. Enligt Jan-Erik Lövgren har man ännu inte fått någon förklaring till hur vapnen hamnat hos Farc-gerillan.

– Detta är mycket allvarligt. Sådant ska inte förekomma. Venezuela har åtagit sig att köpa för eget bruk och inte exportera vapnen. Ansvaret ligger hos dem.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Han menar att ISP gör en bedömning från fall till fall och att dessa bedömningar styrs av regeringens och riksdagens riktlinjer.

  Vilket ansvar har Sverige när det gäller vapenhandel?

  – Det finns inte någon internationell rätt man kan utnyttja mot länder som bryter mot överenskommelser om vapenexport. Däremot kan EU och FN driva fram embargo mot sådana länder.

  Vilket ansvar har Bofors?

  – De ska se till att landet skriver på ett slutanvändarintyg. I Sverige har vi ganska strikta regler. Ett sådant intyg ska gå igenom vår svenska ambassad i det aktuella landet så att man försäkrar sig om att det är rätt person med rätt behörighet som skriver på.

  Hur ska man kunna kontrollera att vapnen inte säljs vidare?

  – Det finns en diskussion inom EU som handlar om att man vill hitta former för att vapen inte kommer på avvägar. Det handlar till exempel om kontroller på plats.

  Jan-Erik Lövgren förklarar att ISP följer utvecklingen i de länder som kan komma att bli aktuella för leveranser av svenska vapen och det händer att man stoppar leveranserna när läget i landet blir instabilt.

  – Sedan ett år tillbaka beviljar vi inte några nya affärer mot Pakistan, till exempel.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIX, ISP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X