Annons

Vems ärenden går Skolverket?

Skolavslutningar i kyrkan har kommit att bli en allt mer kontroversiell fråga. I år blev debatten intensivare än någonsin. Bland lärare, föräldrar och den breda allmänheten tycks dock avslutningar i kyrkan vara en hjärtefråga som vunnit bred uppslutning, medan de som är emot verkar vara relativt få.

Publicerad

Men läser man de direktiv som Skolverket utfärdat i frågan får man ett tydligt intryck av att det är minoritetens uppfattning som varit vägledande: inga religiösa inslag får förekomma. När nu debattens vågor svallat färdigt för den här gången är det dags att ta ett steg tillbaka och ställa frågan: varför?

I en demokrati måste man ibland låta just minoriteternas intressen styra, om det handlar om att skydda människor från förtryck och förföljelse. Men vad är det man vill skydda svenska skolbarn ifrån? Inför årets avslutningar i vår församlingskyrka önskade skolan vår medverkan som präster, samtidigt som vi blev uppmanade att ”inte vara religiösa”. Rektorn hänvisade till Skolverkets direktiv där tonvikten ska ligga på ”traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron.” Om det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse, skriver Skolverket, kan skolavslutning ske i kyrkan.

Annons
Annons
Annons
Annons