X
Annons
X

Kim Salomon: Vem vill vifta med en EU-flagga?

EU:s utstakade mål är ekonomisk och politisk integration. Misslyckandena att nå dessa mål analyseras och debatteras ständigt. I olika sammanhang kritiseras Europa-retorik, maktspel i Bryssel, brister i ekonomiskt samarbete och fartblindhet i utvidgningsprocessen. Men EU har också en mycket medveten och utstakad strategi för att skapa samhörighetskänsla, där ingen sådan finns. Ambitionen är att åstadkomma en övergripande europeisk värdegemenskap. Politiker och tjänstemän i Bryssel söker ett sammanbindande kitt, som öppnar för både mångfald och gemensamhet.

EU:s ambition att tillverka en samhörighetskänsla har inte uppmärksammats i samma utsträckning som dess ekonomiska och politiska bygge. Men i en nyutkommen bok av den svenska kulturforskaren Johan Fornäs, Signifying Europe (Intellect, 339 s), står EU:s målmedvetna användande av symboler, av flaggan, mottot, hymnen, Europadagen och euron i fokus. Med denna infallsvinkel skär Fornäs rakt in i det europeiska gemensamhetssträvandets kärna.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X