Dick Harrison:Vem var Broder Svensson och varför halshöggs han?

Under strecket
Publicerad
Annons

”Jag har läst att de radikalaste elementen i den svenskas frihetsrörelsen undanröjdes efter frihetshjälten Engelbrekts död 1436. Herremännen kväste bondeledarna. Ett av de första offren skall ha varit Broder Svensson. Vad vet vi om honom?”

Jag har också sett denna uppgift, men den är inte sann. Det fanns onekligen upproriska bondemenigheter i Sverige, men de fortsatte att göra sig gällande i flera år. Något medvetet undanröjande av bondeledare under månaderna efter Engelbrekts död var det inte fråga om. Och Broder Svensson var definitivt inte en allmogens man. Han var en stridbar storman av halländsk börd som slagit sig ned i Västergötland och gjort sig ryktbar som kaparhövding under kriget mot holsteinarna och hanseaterna under åren kring 1430. Därefter hade han anslutit sig till Engelbrekt och varit en av dennes närmaste män under fälttåget i Halland på våren 1436. Senare uppgifter ger vid handen att han därmed också burit sig åt som en hänsynslös rovriddare.

Annons
Annons
Annons