Annons

Vem väljer om vi ska ta en tårtbit till?

Illustration av Thomas Molén.
Illustration av Thomas Molén.

Människan är formad av de fenomen som omger henne – en stor del av de val vi gör baseras på sedvänja och förväntningar i vår närhet. Frågan är om vi överhuvudtaget har möjlighet att välja själva?

Under strecket
Publicerad

Om våra tankar och känslor helt och hållet kommer från naturliga processer uppstår en följdfråga. Har vi ingen egen viljemässig inverkan på hur vi blir?

En viss del av det vi tänker är uppenbarligen en produkt av vår biologi. Vi kan inte välja den kropp eller den hjärna vi har utrustats med för att utforska världen. Vi kan heller inte välja de erfarenheter som betingat hur denna hjärna reagerar, de sjukdomar vi gått igenom, eventuella allergier eller handikapp. Vad mer är, vi har också utrustats med biologiska mekanismer som gör att vi blir kära, arga, ledsna, glada och hamnar i alla möjliga andra sinnestillstånd utan att egentligen själva välja det. Stora delar av det mänskliga beteendet går att förstå och förklara utifrån vår biologi.

Annons
Annons
Annons