Vem vågar ta fajten med LO?

Under strecket
SvD
Publicerad
Annons

Ericsson flyttar jobb från Kalmar till Kina. Häromdagen kom det senaste, men knappast sista, beskedet om att företag förlägger produktion till lågkostnadsländer. Det är också typiskt att Ericsson låter forskning och utveckling stanna kvar på Kalmarfabriken, medan den del av verksamheten som handlar om hopsättande av komponenter försvinner utomlands. Det är naturligtvis tråkigt för dem som förlorar sitt arbete, men samtidigt är det ett exempel på den arbetsfördelning som alla vinner på.
Regeringen tänker därför helt rätt, när den bejakar en utvecklingsprocess - globaliseringen - som socialdemokraterna ändå inte skulle kunna sätta stopp för. Det är insiktsfullt att peka på att de nya jobben ska genereras i en växande tjänstesektor. Men sedan är det tvärstopp. När politiken tar över blir resultatet åtgärder som försvårar den utveckling som till exempel näringsminister Thomas Östros brukar framhålla som räddningen för sysselsättningen. I stället får Ams agera livboj.
Göran Persson säger nej till EU:s
tjänstedirektiv, som syftar till att frigöra tjänstesektorn från dess nationella bojor. Det är bara så typiskt att regeringen välkomnar att lågkostnadsjobb flyttar utomlands, men inte den omvända versionen av globaliseringen: lägre kostnader får inte komma till Sverige från till exempel Baltikum och Polen.
Regeringen säger också nej till att utveckla den del av tjänstesektorn som går under namnet hushållsnära tjänster, genom att införa ett skatteavdrag. Med förakt talar socialdemokraterna om pigavdrag. I verkligheten skulle det innebära att Ams-åtgärder ersätts med riktiga jobb, att svarta jobb görs vita och att en ny marknad öppnas (och då särskilt för kvinnors företagande).
På uppdrag av arbetsgivarorganisationerna Almega och Svenskt näringsliv har statliga Konjunkturinstitutet räknat på effekterna i termer av jobbskapande och skatteintäkter/bidragskostnader. Hur KI än räknar blir det vinst. I det mest fördelaktiga alternativet handlar det om uppskattningsvis 19 000 nya riktiga jobb och en besparing
på 400 miljoner kronor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons