Vem vågar ta ansvar för framtidens elnät?

Under strecket
Publicerad
Annons

Villaägarna, elnätsupproret med flera har i
debattinlägg krävt ökade befogenheter för Elmarknadsinspektionen (Ei). I inlägget framkommer synpunkter kring den intäktsram som Ei fastställer för nätbolagen. Denna replik vill klargöra en del lönsamhetsaspekter kring nätverksamhet och nödvändigheten att elnätsbolagen kan få rätt att pröva sina intäkter i en oberoende domstol. Det är självklart att monopol måste regleras. Ei har det ansvaret och uppdraget att bevaka konsumenternas intressen. Men i detta ligger också den viktiga avvägningen mellan det pris man vill hålla nere och det pris man vill hålla uppe för att kvaliteten i näten skall bli tillfredsställande för kunderna. Om priset inte ger kostnadstäckning och rimlig avkastning på kapitalet kan näten inte underhållas och utvecklas på det sätt som efterfrågas. Banker och investerare drar öronen åt sig. Bolagen kan och bör heller inte finansiera investeringar som väntas bli olönsamma. Risken för bolagen ligger i att man genom lagstiftning tvingas göra investeringar som är kraftigt olönsamma. I en förlängning driver beslutad elnätsreglering bolagen i konkurs. Investeringsrisken ökar också kraftigt genom att man inte vet vilka krav som kommer att ställas på näten i framtiden och om de investeringar som är tvingande i dag ens kommer ge en positiv avkastning under investeringens livslängd.

Den beslutade avkastning på 2,6 procent som Ei idag ser som skälig ger en återbetalningstid på 30 år. Nätbolagen får inte igen sina pengar ens under nätens ekonomiska livslängd. Sådana investeringar är i praktiken omöjliga att göra och leder till att den långsiktiga leveranssäkerheten och den svenska elförsörjningen allvarligt äventyras. Detta samtidigt som elnäten står inför ett gigantiskt investeringsbehov som följd av utbyggd vindkraft, ”smarta” nät etc!

Annons
Annons
Annons