Vem skall väktarna vakta?

STATLIG AVLYSSNING I går sade Lagrådet i princip ja till regeringens förslag om att ge Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att avlyssna svenska medborgares telefon- och e-posttrafik till och från utlandet. Trots detta är den kritik som framförts mot de framlagda förslagen är till stora delar befogad, skriver professor Wilhelm Agrell.

Under strecket
Publicerad
Annons

Förslaget att förändra försvarsunderrättelsetjänstens inriktning, och som en följd av detta bland annat tillåta Försvarets Radioanstalt avlyssna all teletrafik ”som förs över Sveriges gräns i tråd”, har på kort tid utlöst en våg av kritik av ett slag som inte förekommit sedan debatterna om Säpos åsiktsregistrering och IB:s hemliga inrikesspionage.

Också lagrådet, som i princip ställer sig bakom förslagen, reser en rad frågetecken kring de medborgarrättsliga konsekvenserna för integriteten och allmänhetens tilltro till de övervakande myndigheterna. ”När de tekniska möjligheterna väl föreligger finns alltid en risk för missbruk” skriver man och hänvisar till Säkerhetstjänstkommissionens granskning av den övervakning polis och militär utsatte svenska medborgare för under det kalla kriget.

Annons
Annons
Annons