Vem ska kamerorna skydda?

Under strecket
Publicerad
Annons

Nyligen skrev SvD om ännu ett fall, där JK överklagat ett länsstyrelsebeslut om kameraövervakning: nu gällde det ett uppehållsrum vid Vägverket i Sollentuna, där trafikinspektörer möter körkortsaspiranter för att ge besked om resultatet av uppkörningsprov.
Bakgrunden till länsstyrelsens positiva beslut var att det förekommit flera fall av våld och hot mot de tjänstemän, som haft den dystra plikten att meddela besked om underkännande av uppkörningsresultat.
Eftersom JK flera gånger tidigare överklagat beslut om kameraövervakning, och liksom nu som motivering åberopat integritetsintresset, skulle det som jag ser det vara oerhört intressant, att den allmänhet som ofta nog baxnar över JK:s agerande finge litet bakgrund till det synsätt, som driver JK till överklagandena.

Från lokal nivå kan jag erinra mig ett fall: när polisen (pga bristande personalresurser) velat ha kameraövervakning av Stadsparken i Helsingborgs centrala delar efter flera inträffade rånöverfall, och fått gehör hos länsstyrelsen, fann JK
att sådan övervakning skulle vara integritetskränkande.
JK fick inte gehör för sitt överklagande. (Själv rör jag mig av självbevarelsedrift aldrig nattetid i den parken, oavsett kameror) Såvitt jag vet skall kameraövervakning skyltas upp väl synligt, så att t ex en stackars rånare har en chans att tänka över läget. Förmodligen av humanitära skäl.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons