Lars Lönnroth:Vem sjöng, vem lyssnade, vem skrev?

Teorin om att hjältedikter som Iliaden och Odysséen improviserats fram av episka sångare har ständigt ifrågasatts. Forskningen har på senare tid intresserat sig för den muntliga litteraturens skiftande villkor under olika epoker.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

I början av december, kring andra advent, samlades vid Harvard-universitetet i Cambridge, Massachusetts, lärda män och kvinnor till ett symposium för att fira minnet av två legendariska Harvardforskare: Milman Parry (1902–1935) och Albert Lord (1912–1991), som förnyat studiet av traditionell muntlig diktning, speciellt den forngrekiska epik som brukar tillskrivas Homeros. Vid symposiet framträdde inte bara språkforskare, folklorister, litteraturvetare och Homerosexperter från hela världen utan också inresta folksångare från Inre Mongoliet och Turkiet, där hjältedikten ännu i dag lever som muntlig tradition.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons