Vem har rätt att bedöma vem som är kristen?

Under strecket
Publicerad
Annons

KG Hammar är upphov till en debatt som jag hoppas fortsätter länge.
Jag är övertygad om att alla människor har en tro och hur vi tror och uttrycker detta är personligt, det finns inget rätt eller fel men för att vidareutveckla oss måste vi få möjligheter och tillfälle att diskutera med varandra. Jag tror att alla människor behöver få ifrågasätta och just nu i denna tid när mycket händer både här i Sverige och i världen behöver vi dennafrihet att både kunna och våga ifrågasätta.
Vem är kristen och vem är inte? Finns det någon som har rätten att bedöma och avgöra detta på denna jord? Finns det någon som överhuvudtaget kan bedöma en så stor hjärtefråga?

Annons
Annons
Annons