Annons

”Vem har ätit upp all Kalix löjrom?”

Den mängd fisk som sälarna äter hade kunnat producera 400 ton Kalix löjrom, motsvarande 800 miljoner kronor. Nu krävs en ­aktiv förvaltning av säl i våra svenska vatten. Det är nödvändigt om vi vill ha svensk fisk i butiker och restau­ranger i fram­tiden, av ett kustfiske nära konsumenterna, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

Kalix löjrom är det enda svenska fiskrelaterade livsmedlet med EU:s starkaste ursprungsskydd. Men avsaknaden av sälförvaltning drabbar svenska konsumenter som vill äta hälsosam, svensk och hållbart producerad fisk, skriver artikelförfattarna.

Foto: Teija Aho

Sälbeståndet har ökat kraftigt såväl i Bottenviken som i hela Östersjön, skriver artikelförfattarna.

Foto: Karl Lundström

Sälbeståndet har ökat kraftigt såväl i Bottenviken som i hela Östersjön, skriver artikelförfattarna.

Foto: Karl Lundström

Årets fiske efter siklöja i Botten­viken har precis avslutats. Marknaden efterfrågar Kalix löjrom, tillgången är inte tillräcklig och priserna skjuter i höjden. Det ­råder en skriande brist på Kalix löjrom och marknaden frågar sig varför? Svaret är helt enkelt att det inte finns tillräckligt mycket siklöja att ta upp. I alla tider har beståndet varierat kraftigt från år till år. Naturliga variationer i till exempel temperatur och salthalt ­påverkar beståndet, vilket fiskare lärt sig respek­tera och leva med. 

Oroväckande är att det finns en skillnad i denna cykel i jämförelse mot förr. Sälbeståndet har ökat kraftigt såväl i Bottenviken som i hela Östersjön. I Bottenviken ser vi en ­ökning av vikaresäl från 5 000 djur i mitten av 80-talet till dagens drygt 20 000 djur. Till detta kommer tusentals gråsälar som finns i området. Alla dessa sälar livnär sig på fisk. Enligt beräkningar, som baseras på dietanalyser av säl, från Sveriges lantbruksuniversitet åt vikare­sälar upp cirka 8 000 ton siklöja förra året. Det kan jämföras med fiskets fångster på 1 400 ton under samma period. Sälarna äter alltså sex gånger mer siklöja än vad fisket tar upp! 

Annons
Annons
Annons