Annons

Vem bryr sig om Sveriges gaskunder?

För två år sedan köpte Swedegas landets högtrycksledningar för gas – stommen i det svenska gasnätet – det så kallade transmissionsnätet. Den uttalade ambitionen var att gasmarknaden i allmänhet och kunderna i synnerhet skulle gynnas av affären. Verkligheten ser nu ut att bli en helt annan. Energimarknadsinspektionen är införstådd med problematiken, men frågan är vad de gör åt det, skriver representanter för fem bolag.

Under strecket
Publicerad

I samband med gasnätsaffären lovade Swedegas att de som ensam, stark ägare till transmissionsnätet bättre skulle skapa förutsättningar för gasens fortsatta expansion och tillväxt, samt att de genom synergieffekter skulle sänka tarifferna. Affären skulle komma kunderna och naturgasmarknaden till gagn. I dess kölvatten skulle även biogasmarknaden få draghjälp – med andra ord skulle alla vinna på affären.

Men det verkar som att det inte var annat än tomma löften. Av allt det som Swedgas utlovade och åtog sig i samband med gasnätsaffären är inget i dag levererat. I stället har de höjt avgifterna för sina kunder med 27 procent. Det är uppenbart att Swedegas och dess ägare har haft en helt annan agenda än att värna om den svenska industrin som är beroende av naturgasen.

Annons
Annons
Annons