X
Annons
X

Vem blir brottsling?

I sin nyutkomna bok Psykiatrin i Sverige - Vägval och vägvisare, (Natur och Kultur) funderar professor emeritus Jan-Otto Ottoson över det faktum att personer med psykiska störningar är överrepresenterade bland de som begår brottsliga handlingar.

För det första är det viktigt att slå fast att det inte finns något samband i största allmänhet mellan psykisk sjukdom och kriminalitet. Sambandet är begränsat till personer med personlighetsstörningen psykopati, ibland i kombination med andra psykiska störningar.
Det som kännetecknar psykopaten är brist på värme och empati, frånvaro av ånger, svag impulskontroll, lustlöshet och flacka emotioner, skriver Jan-Otto Ottoson.

Psykopaten står inte ut med monotoni, utan söker sådant som ger spänning och känner väldigt lite eller ingen ångest inför det som skrämmer de flesta. Han eller hon har lätt att etablera relationer, men relationerna faller snart sönder.
Överhuvud präglas kriminella psykopaters liv av olustkänslor, och dessa, i kombination
med intag av alkohol och droger, föregår ofta brotten de begår. Och de återfaller nästan alltid i ett brottsligt beteende.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X