Annons
X
Annons
X

Vellinge anmäls till JO

Vellinge kommun har anmälts till JO av en person som anser att kommunalrådets uttalanden strider mot barnkonventionen. Mannen vill ha utrett huruvida en kommun enligt barnkonventionen kan stoppa en flyktingmottagning.

Anmälaren hänvisar till Artikel två i barnkonventionen där det slås fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Han menar att Vellinge kommun brutit mot det och citerar kommunalrådet, Lars-Ingvar Ljungmans, pressmeddelande som publicerades på kommunens hemsida i tisdags. Där kan man bland annat läsa följande:

”Detta agerande, som också skett i andra mindre kommuner i Skåne, visar på ett sammanbrott för svensk flyktingpolitik. Det kan inte längre vara ett kommunalt problem i Sverige att ta emot denna strida ström av tonårspojkar från oroshärdar i Asien och Afrika. Detta måste lösas på nationell nivå inom ramen för EU.”

Annons
X

Anmälaren anser att kommunalrådets ordval är olämpligt och kallar det för rasistiskt.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X