Hela denna artikel är en annons

Svenskt pilotprojekt får miljoner av EU

Konceptuell bild av ett pumpvattenkraftverk.
Konceptuell bild av ett pumpvattenkraftverk.

Energilagringsbolaget Pumped Hydro Storage får som enda bolag i Norden 18 miljoner kronor i prestigefinansiering av EU:s LIFE-program.

Syftet är att upprätta ett pilotprojekt i en nedlagd gruva på Åland och samtidigt utveckla storskaliga projekt.

Storskalig peltonturbin som Pumped Hydro Storage använder.

De senaste tio åren har samhället lyckats ta första steget i energiomställningen och prismässigt helt konkurrerat ut fossil elproduktion, även utan subventioner. Experterna är eniga om att nästa steg är lagring och förbrukningsflexibilitet.

LIFE är Europeiska unionens program för att finansiera framtidens lösningar inom bland annat grön energi och hållbarhet. Pumped Hydro Storage har nu, som enda bolag i Norden, erhållit 1,7 miljoner euro, motsvarande drygt 18 miljoner kronor.

Med 100 procent av pilotbidragsansökningar godkända står nu Pumped Hydro Storage redo att visa att den beprövade lagringsmetoden, pumpkraft, kan göras miljövänlig och kostnadseffektiv genom att nyttja nedlagda gruvor och innovativ teknologi.

– Vi vet att vi ligger rätt i tiden och även att myndigheterna har hög tilltro till konceptet och vår potential. LIFE:s bidrag är ytterligare en kvalitetsstämpel. Eftersom marknaden för energilagring växer exponentiellt så är det mängden rörelsekapital som avgör i vilken hastighet vi kan växa och expandera utomlands. Därför tittar vi på olika sätt att finansiera oss nu, säger vd Otto Werneskog.

Storskalig peltonturbin som Pumped Hydro Storage använder.

1/2

Storskalig peltonturbin som Pumped Hydro Storage använder.

2/2

Skalbar och kostnadseffektiv

Energilagring behövs för att balansera elnät då instabil elproduktion, så som sol- och vindkraft, blir allt vanligare. I dag står pumpkraft för 94 procent av all storskalig energilagring. Nackdelen med traditionell pumpkraft är att anläggningarna är dyra att bygga och kräver en geografi med stora höjdskillnader. De konstgjorda dammarna som ofta används innebär också stora ingrepp i naturen.

Pumped Hydro Storage lagringsmetod är skalbar, kostnadseffektiv och har begränsad påverkan på miljön, något pilotprojekt på Åland nu ska visa.

Investeringarna förväntas uppgå till 662 miljarder dollar till år 2040pumpedhydro.se

Börjar få internationell efterfrågan

Projektet byggs på ön Lilla Båtskär på Åland där en gruva kommer att återanvändas som en nedre reservoar. Pumpkraftverket kommer nyttja den gamla gruvgången som ett nedre magasin samtidigt som Östersjön nyttjas som ett övre magasin. När el behövs släpps vatten från Östersjön ned genom det 250 meter djupa gruvschaktet via en turbin som genererar el innan det hamnar i det nedre vattenmagasinet. När elen är billig pumpas vattnet sedan tillbaks till Östersjön.

Pilotanläggningen kommer att ha en kapacitet på 2 MW och lagra 2 000 MWh energi om året. Parallellt med piloten pågår även långtgående diskussioner med projekt utomlands där bolaget ser goda möjligheter för lönsamma, storskaliga anläggningar på uppemot 500 MW.

– Pilotprojektet på Åland fortlöper som det ska, där har vi i dag en mycket god relation med lokala partners och myndigheter, men självklart ser vi även längre än så. Globalt börjar många aktörer upptäcka att de är i stort behov av storskalig energilagring. Vår teknologi kan fylla det behovet, det är en möjlighet vi självklart vill ta tillvara på. Emissioner kommer vara en viktigt del av vår resa tills vi är lönsamma, så småningom är planen att notera bolaget, säger Otto Werneskog.

Läs mer om bolagets lösningpumpedhydro.se
Annons
Annons
Annons