Växla till klimatskatt på bostäder

LÖNSAM MILJÖINVESTERING ”Vi vill ha en beskattning som gör det lönsamt för fastighetsägare att effektivisera energianvändningen, reducera utsläppen av växthusgaser och i övrigt minska klimatbelastningen. Den som betalar skatten ska själv kunna påverka storleken genom att investera för ett bättre klimat.” Naturskyddsföreningen, Riksbyggen och HSB anser sig ha stöd av opinionen när de idag lägger fram ett gemensamt förslag.

Under strecket
Publicerad

Nyproducerade bostäder kritiseras för att de är mer anpassade till livsstil än klimat. En klimatstyrande skatt på bostäder skulle leda till att alla aktörer på bostadsmarknaden styr sina investeringar och åtgärder mot minskad klimatisering, menar författarna.

Foto: HASSE HOLMBERG/SCANPIX
Annons

Enligt ordföranden i FN:s klimatpanel måste världens utsläpp av växthusgaser börja minska inom sju år om inte den globala medeltemperaturen ska öka med mer än två grader. Och i Sverige finns en parlamentarisk enighet om att minska ­utsläppen med 75–90 procent till 2050.

Om detta ska vara möjligt måste vi nu utveckla vårt skattesystem så att det ger de rätta signalerna till individer och företag. Utmaningen är gigantisk. Bostadssektorns energiförbrukning utgör en mycket stor andel av den samlade miljöbelastningen, totalt cirka 30 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Potentialen när det gäller att spara energi är därför stor.

Annons
Annons
Annons