Annons

Lars Nystedt:Växelringning ett nöje med märklig historia

”Ett intellektuellt nöje”, men ingenting som bör ske på en söndag. Den svårbemästrade konsten change ringing utvecklades av arbetslösa klockringare efter reformationen och har inte alltid setts med blida ögon av kyrkan.

Under strecket
Publicerad

I anglosaxiska länder förekommer en mycket säregen form av ringning i kyrkklockor som kallas change ringing. På svenska skulle vi väl säga växelringning. Ett latinskt namn för det är tintinologi, ordagrant "läran om att ringa i en klocka". (Jfr ordet tinnitus.) Benämningen härstammar från en bok från 1668 där teori, regler och praxis för växelringning, så som de utvecklats under ett par hundra år, sattes på pränt.

I Sverige skulle seden vara totalt okänd om det inte vore för en detektivromans skull. Jag tänker på Dorothy Sayers "The Nine Taylors", på svenska "De nio målarna", där hennes detektiv, Lord Peter Wimsey, visar sig vara en ringare. På grund av ett bilmissöde kommer han en nyårsafton till en prästgård där man står inför hotet att få ställa in en sedan länge planerad ringning eftersom en i ringarlaget blivit sjuk. Lord Peter ersätter den sjuke i en ringning, en så kallad "Kent Treble Bob Mayors". Den varar i hela nio timmar - från klockan tolv på nyårsnatten till nio på nyårsdagens morgon. Senare upptäcks ett brott, vars uppklarande till stor del sker tack vare Lord Peters kunskaper i change ringing.

Annons
Annons
Annons