X
Annons
X

”Växande tro på återfödelse utmanar kyrkan”

Tron på reinkarnation är ny i vårt land och har ­brutit sig fram av egen kraft. Reinkarnationstron betyder att den kristna tron ges en ny tolkning jämfört med det traditionella synd- och förlåtelseparadigmet. Domen över det enda jordiska livets ­misstag ersätts av en tro på själens eviga gemenskap med Gud. Det skriver Bengt Wadensjö, biskop emeritus.

Vi upplever just nu en förskjutning i relation till kyrkans traditionella lära hos en del av det svenska folket. Av tradition har allmänna förändringar i synen på värderingar och tro ett samband med synen på döden och de döda.

Det började för drygt hundra år sedan när, för första gången efter järnåldern, bruket att bränna de avlidna återigen etablerades som en svensk begravningssed. Utrymmesbristen på städernas kyrko­gårdar tvingade fram denna förändring, men sannolikt också en föreställning att kremering var mer hygieniskt. Ungefär samtidigt slog humanismen igenom på olika sätt. Dödsstraffet avskaffades. De som tagit sina liv tilläts att begravas i vigd jord.

Bengt Wadensjö

Foto: Privat Bild 1 av 2

Den nya synen på döden har också påverkat begravnings­gudstjänsten. Begravningar, som ännu för en generation sedan kunde vara veritabla ­orgier i tårar och sorg för en hel bygd, håller nu snabbt på att utvecklas till en ljus hyllning till livet, skriver Bengt Wadensjö.

Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X