Annons

Växande städer sätter press på landsbygden

I dag är resursflödena enkelriktade, från landsbygden in till staden. Det är en obalans som ger problem för både stad och land. Dessa leveranser måste värderas och prissättas bättre, skriver Christel Gustafsson och Magnus Ljung.

Under strecket
Publicerad
Foto: CHRISTINE OLSSON/SCANPIX
Foto: CHRISTINE OLSSON/SCANPIX
Foto: CHRISTINE OLSSON/SCANPIX

Starkt växande städer är en av utgångspunkterna i den slutrapport som Framtidskommissionen nyligen presenterade. Även i Boverkets vision för Sverige 2025 är de växande städerna utgångspunkten. Det finns ett starkt ömsesidigt beroende mellan stad och land som kommer att öka när vi ska gå över till en biobaserad ekonomi. Därför måste visionerna kompletteras med visioner för en hållbar landsbygdsutveckling. Vi måste göra beroendet mellan stad och land synligt. Genom tydligare kontrakt där landsbygden får betalt för sina leveranser finns möjligheter till nya affärsidéer och nya jobb. Det vinner hela Sverige på.

Annons
Annons
Annons