Annons

”Växande städer måste ge utrymme för barnen”

Foto: Lars Pehrson

Den täta stadens fördelar blir problematiska när lekplatser, skolgårdar och platser för spontan lek och rörelse ifrågasätts. Förtätning till varje pris riskerar att gå ut över de 85 procent av Sveriges över 2,2 miljoner barn som växer upp i städerna, skriver debattörer.

Under strecket
Publicerad

Den urbana miljön är allt fler människors livsmiljö och allt fler barns och ungas uppväxtmiljö. Rätten till staden handlar om tillgänglighet, om demokrati, om hälsa och välbefinnande. Det borde vara självklart att skapa städer som svarar på vad vi behöver under alla faser i livet. Men tyvärr är det inte så. Byggare, politiker och planerare sätter knappast barnets bästa i främsta rummet.

I dag är förtätning till varje pris en tongivande trend i stadsbyggandet. I den täta staden kompliceras tillgången på slitstarka och hållbara utemiljöer. Den täta stadens fördelar blir problematiska när lekplatser, skolgårdar och platser för spontan lek och rörelse ifrågasätts som grundläggande för barns fysiska och sociala utveckling och välmående.

Annons
Annons
Annons