Annons
X
Annons
X

Växande kris i socialtjänsten

Fackförbund varnar för att socialtjänsten är på randen till ett sammanbrott. Fyra av tio chefer inom barn- och ungdomsvården larmar nu om att arbetet inte lever upp till socialtjänstlagens intentioner, enligt en ny undersökning.– Detta förstärker bilden av en socialtjänst i kris, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Catharina Molin, enhetschef inom socialtjänsten i Uppsala.

Catharina Molin, enhetschef inom socialtjänsten i Uppsala. Foto: EMMA-SOFIA OLSSON

Socialtjänsten går på knäna – det har fackförbund och mediegranskningar larmat om gång på gång, inte minst efter det uppmärksammade fallet i Karlskrona där 8-åriga Yara misshandlades till döds av släktingar.

Krisen innefattar bland annat socialsekreterare som upplever en för hög arbetsbelastning, långa utredningstider, nyanställda som blir utan introduktion och många som slutar. Läget är värst inom barn- och ungdomsvården.

En ny undersökning från Akademikerförbundet SSR, som SvD tagit del av, larmar om att även cheferna inom socialtjänsten upplever en ohållbar arbetssituation.

Annons
X

Nästan fyra av tio chefer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg säger att de inte har utrymme att arbeta professionellt någon eller flera gånger i veckan. Andelen har fördubblats på mindre än två år,visar undersökningen som gjorts av Novus.

Åtta av tio chefer i socialtjänsten har en hög arbetsbelastning.Fyra av tio chefer i barn- och ungdomsvården uppger också att man inte klarar arbetet enligt socialtjänstlagens intentioner.

Förbundets ordförande Heike Erkers säger att läget är mycket allvarligt.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Om man inte jobbar rättssäkert så får inte människor den hjälp som de behöver, vilket är extremt illa när det kommer till utsatta barn. För yrkeskåren så innebär det att man känner dåligt samvete och skuld, säger Heike Erkers.

  Catharina Molin har arbetat som enhetschef inom socialtjänsten i Uppsala i 15 år. Hon känner igen sig i beskrivningen.

  – På en utredningsenhet så kan man inte säga stopp när fler anmälningar kommer in, även om man redan ligger efter. Lagen är väldigt tydlig när det kommer till anmälningar och det blir en stress att försöka leva upp till kraven. Därför slutar många, säger hon.

  Chefer har svårt att hitta kompetent personal och personalflykten från socialtjänsten är ett stort stressmoment.Den höga arbetsbelastningen gör att mer en var tredje ofta har svårt att sova, enligt undersökningen.

  Att sluta har inte varit ett alternativ för Catharina Molin, men hon säger att det varit perioder där hon haft svårt att sova och koppla bort arbetet.

  – Ibland blir det på tok för mycket att göra. Även jag har en gräns och jag har varit nära att börja sjunka. Jag har lärt mig att hantera stressen med träning och fritidsaktiviteter, säger hon.

  Vad ska till för att få en förändring inom socialtjänsten?

  – Vi behöver en avlastning av det administrativa arbetet för nu stjäls det viktig tid från mötena med barn och familjer. Och det är problematiskt att nyutexaminerade socionomer jobbar med de absolut svåraste ärendena. Överlag så måste socialsekreterarnas status höjas, säger Molin.

  Heike Erkers, som gjort uppemot 90 arbetsplatsbesök, säger att socialtjänsten ”inte är en frisk organisation”.

  – Det går inte att bygga en organisation där cheferna bara orkar sitta tre, fyra år. Som medborgare kan man inte längre känna sig trygg med att den här verksamheten fungerar, säger Heike Erkers.

  Åsa Furén-Thulin är chef för sektionen för vård och socialtjänst på SKL, kommunernas arbetsgivarorganisation. Chefernas arbetssituation är allvarlig, menar hon.

  Hon säger också att situationen inom socialtjänsten kräver en översyn av hur många fler ansvarsområden myndigheten egentligen mäktar med.

  – Socialtjänstens grunduppdrag är hotat om man ständigt får ansvar för fler områden för att klara välfärden, säger Åsa Furén-Thulin.

  Den nedåtgående spiralen har pågått inom många år, och det finns i dagsläget inga snabba lösningar, är SKL:s bedömning. Socialtjänsten förväntas utföra fler uppgifter, samtidigt som man står under en ökad detaljreglering, vilket lett till att socialtjänstens utredningar tar längre tid.

  SKL har tagit fram en handlingsplan med 46 förslag som SKL:s styrelse kommer att fatta beslut kringi veckan.

  – Vi vill exempelvis införa en introduktionsutbildning för att minska glappet mellan utbildningen och det verkliga yrkeslivet. Vi har också förslag om ledarskapsutbildningar och administrativt stöd för att stötta cheferna.

  Samtidigt har Socialstyrelsen jämfört kompetensen hos handläggare som utreder barn inom socialtjänsten. Resultatet är oroande även där.

  30 procent av handläggarna som utreder barn saknar en längre erfarenhet av barnutredningar. Om handläggaren saknar tillräcklig utbildning och erfarenhet riskerar barnet och föräldrarna att inte få en rättvis och säker utredning, bedömer Socialstyrelsen.

  Annons

  Catharina Molin, enhetschef inom socialtjänsten i Uppsala.

  Foto: EMMA-SOFIA OLSSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X