X
Annons
X

Vattensystemet knäcks av nya ovädren

De kommunala avloppssystemen klarar inte av vårt nya extremväder. Antalet översvämningsskador har fyrdubblats på kort tid. "Det här kommer att bli ett större problem i framtiden", säger en expert på naturkatastrofer.

Stormen Berit drabbade Sverige under advent. Orkanstyrkor uppmättes och över 60000 hushåll blev utan el. En mer oroande konsekvens av ovädret är att vattennivåerna steg långt över det normala. Problemet enligt SMHI är inte bara en ökad regnmängd och mer vatten från hav och sjöar utan det kommunala vatten- och avloppssystemets oförmåga att svälja stora mängder vatten.

– Det bildas en baktryckseffekt då vattnet även stiger underifrån från det kommunala systemet, säger Thomas Hammarklint, oceanograf vid SMHI.

År 2000 drabbades Pär Hanssons villa i Skellefteå av översvämning från kommunens spillvattenanläggning. Han uppmanades då att ansluta till kommunens dagvattenledning i stället för spillvattennätet. Men 2006 drabbades de igen. ”Det har kostat 800 000 kronor”.

Foto: ULF JOHANSSON/NORRAN Bild 1 av 2

I fjol drabbades Kalmar. Hemvärnet ryckte in för att stoppa vattenmassorna.

Foto: SCANPIX Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X