Våtmark miljöeffektivare än skog

Hur länder ska få tillgodoräkna sig skog som ett sätt att minska utsläppen av koldioxid är en ny och svår fråga vid FN:s klimatförhandlingar. Förhandlingarna kärvar. Samtidigt släpptes en ny rapport som visar att våtmarker är ännu mer effektiva på att binda koldioxid ur luften. Men våtmarkerna kommer inte att finnas med i nästa klimatavtal.

Publicerad
Annons

Länder där skogsarealerna för närvarande krymper får möjligheten i nästa klimatavtal att minska sina koldioxidutsläpp genom att låta skogarna växa. Det gäller inte för industriländerna, eftersom deras utsläppsminskningar regleras av Kyotoprotokollet. I praktiken är det även i utvecklingsländerna som skogsarealerna fortfarande blir mindre.

Hur regelverket för skogen ska bakas in i förhandlingarna, som i de här sammanhangen benämns Redd (reducing emissions from deforestation and forest degradation) blir sannolikt en av de frågor som miljöministrarna får lösa.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons