Annons

”Västs agerande har stärkt den ryska regimen”

Föreställningen om universella värderingar är vacker i sig, men den är också en myt. Som tydligt visats av flyktingkrisen föreligger inte ens inom Europa någon form av gemensamma värderingar. Det skriver professor Stefan Hedlund i en slutreplik om Ryssland och Nato.

Under strecket
Publicerad
Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Stefan Hedlund

Foto: Privat

Fabian Linde inleder sin replik på min artikel on Nato med att konstatera att han delar min oro över den eskalerande konflikten mellan Ryssland och Nato. Det är bra. Det innebär att vi kan vara klara över vad som bör placeras i fokus. Det som följer är inte lika bra. Via ett misslyckat försök att konstruera en logisk inkonsistens i min argumentation söker han få det till att jag är en ”apologet för den ryska officiella hållningen”. Det är en grov insinuation, som jag dock inte finner värd att bemöta vidare.

Linde tillskriver mig att ha påstått att värderingar är ovidkommande i relationen mellan Ryssland och väst, och söker därefter höja min bildningsnivå genom att upplysa om att värderingar i själva verket kan gälla som ”något mycket mer grundläggande och djupgående än intressen”. Här slås det in öppna dörrar med besked. Att värderingar spelar en grundläggande roll i framväxten av väl fungerande samhällen är så etablerat inom forskningen att det närmast kan liknas vid multiplikationstabellen.

Annons
Annons
Annons