Väst har hamnat i en duellsituation

Begreppet hybridkrigföring som aktualiserats i och med Ukrainakrisen handlar dels om den vi etiketterar, alltså motsidan, men det handlar i lika hög grad om oss. Det handlar om en duellsituation där vårt västerländska samhälle hamnar i en ofördelaktig situation med grund i medvetna svagheter i vårt öppna samhälle, skriver Håkan Gunneriusson, Försvarshögskolan.

Under strecket
Publicerad
Oavsett hur många indicier som finns på att rysk trupp befinner sig antingen inne i Ukraina eller verkar mot Ukraina från Ryssland, så förnekar Ryssland det, skriver Håkan Gunneriusson, Försvarshögskolan.

Oavsett hur många indicier som finns på att rysk trupp befinner sig antingen inne i Ukraina eller verkar mot Ukraina från Ryssland, så förnekar Ryssland det, skriver Håkan Gunneriusson, Försvarshögskolan.

Foto: Reuters
Håkan Gunneriusson

Håkan Gunneriusson

Foto: Privat
Annons

På senare tid har begreppet hybridkrig använts en del i medierna, Gotland sägs vara potentiellt hotat. Vad är det som det talas om egentligen? Begreppet hybrida hot kom i bruk i samband med Israels inte alltför lyckade krig i Libanon 2006 mot den ”irreguljäre” fienden Hizbollah. Som bekant gick detta krig inte Israels väg eftersom det resulterade i utbyten av luftangrepp mot raketattacker. Ett sådant utbyte kunde inte betraktas som framgångsrikt från Israels sida, och begreppet hybridkrigföring dök upp. Begreppet kom då att betyda att en icke-statlig aktör disponerade resurser som vanligtvis är förbehållna stater. ”Hybridkrigföring” som begrepp fick en viss lyftkraft och andra fall av hybrida hot vändes och vreds på av främst Nato. Begreppet föll dock något i glömska till dess att Rysslands krigföring (inte krig) mot Ukraina tog fart.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons