Annons

Väst har hamnat i en duellsituation

Begreppet hybridkrigföring som aktualiserats i och med Ukrainakrisen handlar dels om den vi etiketterar, alltså motsidan, men det handlar i lika hög grad om oss. Det handlar om en duellsituation där vårt västerländska samhälle hamnar i en ofördelaktig situation med grund i medvetna svagheter i vårt öppna samhälle, skriver Håkan Gunneriusson, Försvarshögskolan.

Under strecket
Publicerad

Oavsett hur många indicier som finns på att rysk trupp befinner sig antingen inne i Ukraina eller verkar mot Ukraina från Ryssland, så förnekar Ryssland det, skriver Håkan Gunneriusson, Försvarshögskolan.

Foto: Reuters

Håkan Gunneriusson

Foto: Privat

På senare tid har begreppet hybridkrig använts en del i medierna, Gotland sägs vara potentiellt hotat. Vad är det som det talas om egentligen? Begreppet hybrida hot kom i bruk i samband med Israels inte alltför lyckade krig i Libanon 2006 mot den ”irreguljäre” fienden Hizbollah. Som bekant gick detta krig inte Israels väg eftersom det resulterade i utbyten av luftangrepp mot raketattacker. Ett sådant utbyte kunde inte betraktas som framgångsrikt från Israels sida, och begreppet hybridkrigföring dök upp. Begreppet kom då att betyda att en icke-statlig aktör disponerade resurser som vanligtvis är förbehållna stater. ”Hybridkrigföring” som begrepp fick en viss lyftkraft och andra fall av hybrida hot vändes och vreds på av främst Nato. Begreppet föll dock något i glömska till dess att Rysslands krigföring (inte krig) mot Ukraina tog fart.

Ett teoretiskt begrepp har ett värde bara om det fylls med innehåll, det gäller för alla teoretiska begrepp. Vad är då innehållet i detta begrepp hybrida hot? Om man ser på hur begreppet används generellt, så används det när en konflikt dels har varit svår att hantera för en väpnad styrka av västerländskt snitt, dels har det varit något annat än vad man i vardaglig mening kan kalla gerillakrigföring. Med detta avses oftast icke-statliga aktörer vars styrka oftast är uthålligheten i kampen och inte exempelvis särskilda vapensystem. I fallet med Israel handlade det om Hizbollahs taktik och vapensystem som störde normen av hur konflikten borde ha tett sig. Vad är det då i Ukraina som stör och får oss att söka termer?

Annons
Annons
Annons