Annons

”Vässad strategi räddar både liv och ekonomi”

Från ett statsfinansiellt perspektiv är kostnaderna för testning och kontaktspårning växelpengar, skriver debattörerna.
Från ett statsfinansiellt perspektiv är kostnaderna för testning och kontaktspårning växelpengar, skriver debattörerna. Foto: Sebastian Gollnow/DPA/TT

Det är dags för en strategi som värnar både hälsa och ekonomi. Receptet är att testa, isolera och spåra i stor skala, skriver Lars Calmfors, Tove Fall med flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

Sverige blöder under pandemin, både mänskligt och ekonomiskt. Snart har 4 500 avlidit och långt fler har haft allvarlig covid-19-infektion med oklara effekter för sin framtida hälsa. Sjukvården är hårt ansträngd och mycket planerad vård har skjutits upp med potentiellt svåra framtida hälsokonsekvenser som följd.

Ekonomiskt är läget ungefär lika allvarligt som i våra grannländer vilka infört mer långtgående restriktioner. I år kan BNP väntas falla 7–8 procent och arbetslösheten bli tvåsiffrig. Underskottet i de offentliga finanserna riskerar att bli 10–12 procent av BNP vilket är i nivå med det värsta året under 1990-talskrisen. Statsskulden kan bara i år mycket väl öka från 35 till 50 procent av BNP.

Annons
Annons
Annons