”Varumärken har blivit viktigare än vetenskap”

Foto: Malin Hoelstad

I Macchiariniaffären har forskarsamhällets normala granskningsmekanismer satts ur spel. Två frågor: Hur kunde det ske, och hur förhindra att det händer igen? Det skriver professor Per Aspenberg som menar att forskningen måste frigöras från varumärkestänkandet

Publicerad
Per Aspenberg

Per Aspenberg

Foto: Privat
Annons

Macchiariniaffären är ett sorgligt exempel på hur illa det kan gå om forskarsamhällets funktioner sätts ur spel. Forskningens hela väsen består av ifrågasättande och kontroll. Utbildningen av unga forskare går ut på att lära sig granska, kritisera, omtolka och diskutera. Alla som likt undertecknad arbetat med metoder inom regenerativ medicin vet att det inte fanns ens en teoretisk möjlighet att Macchiarinis luftstrupar skulle kunna fungera. Ändå fick han hållas. När han påstod sig i framtiden kunna framställa hjärn- och njurvävnad genom regenerativ medicin måste även åhörare utan specialkunskaper ha förstått att han var en bluff. Korridorgrannarna måste också ha förstått.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons